باید کسی باشد ، که به خواب هایت سَرَک بکشد ...!

باید کسی باشد ،
که به خواب هایت سَرَک بکشد ...!
جایِ فصل‌ها را عوض کند ...
ستاره‌ها را بچیند رویِ بالشتَت !
دردهایت را بتکاند ...
ترس‌هایت را فراری دهد ...
دست به موهایت  بکشد ،
و آرام درآغوش بگیردَت و بگوید :
آرام بخواب ...
بیدار که شدی، من اینجا هستم !

???? عادل دانتیسم

.........................................

بعضی شب ها،

حتی در فکر قوی ترین زن دنیا هم،

مردی ضعیف می‌چرخد.

مرد ضعیف و ترسویی که

حتی نتوانسته بود یک کلام بگوید:

«من ماندنی نیستم

به من دل نبند!»

#رضا_باقریمنبع: http://bagheri6298.blogfa.com/